NGÀY  BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
21/07/2018      
20/07/2018  87  trượt  
19/07/2018  35  ăn lô  35
18/07/2018  69                     ăn lô  69
17/07/2018  60  ăn lô  60
16/07/2018  71  ăn lô  71x2
29/06/2018               lỗi hệ thống  lỗi  lỗi
28/06/2018               lỗi hệ thống  lỗi  lỗi
27/06/2018               lỗi hệ thống  lỗi  lỗi
26/06/2018  92  ăn lô  92x2
25/06/2018  66  ăn lô  66
24/06/2018  55  trượt  
23/06/2018  76  ăn lô  76
22/06/2018  92  ăn lô  92
21/06/2018  20  ăn lô  20
20/06/2018  66  trượt  
01/012018             đã lưu thống kê  đã lưu  đã lưu